โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาถวายรายงานการสนองงานตามพระราชดำริ ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ | ศูนย์เเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น

มทร.ล้านนาถวายรายงานการสนองงานตามพระราชดำริ ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนาคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ถวายรายงานผลการสนองงานพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2562
     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา