โลโก้เว็บไซต์ ทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ | ศูนย์เเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น

ทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนาโครงการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา จัดโครงการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ"สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แ...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา