โลโก้เว็บไซต์ 29-02-63 ปัจฉิมเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563  | ศูนย์เเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น

29-02-63 ปัจฉิมเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เตรียมความพร้อมก้าวสู่วัยทำงาน
               วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  โดย รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ป...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา