โลโก้เว็บไซต์ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 | ศูนย์เเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาคณาจารย์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยเนื่องในวันเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563
   วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ร่วมพ...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา