โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงพิ้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ  เชียงราย | ศูนย์เเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น

มทร.ล้านนา ลงพิ้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ  เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่แปลงปลูกพืชภายในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในการเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการสนองงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 นี้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. มาลี ตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ โสตถิกุล เข้าร่วมประชุมหารือและให้คำแนะนำในการจัดเตรียมข้อมูลความก้าวหน้าของการสนองงาน ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชทานพระราชานุมัติให้ดำเนินการสนองงาน จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการพัฒนาพันธุ์และรักษาพันธุ์พืชผักและพืชอาหาร 11 ชนิด  2. โครงการผลิตเมล็ดผักประจำปี 2562 3. โครงการบริหารจัดการควบคุมศัตรูพืชอย่างปลอดภัยในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และ  4. โครงการผลิตแตงกวาผลสั้น แตงกวาผลยาว มะเขือเทศจักรพันธ์ 1 (เบอร์ 2) และมะเขือเทศจักรพันธ์ 2 (เบอร์ 4)

    ในโอกาสเดียวกันนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เตรียมการขอพระราชทานชื่อพืชผักที่ทำการปลูกและพัฒนาพันธุ์ จนมีความต้านทานโรคและแมลงพร้อมทั้งให้ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  จำนวน 1 ชนิดได้แก่ มะเขือเปาะ (เบอร์ 2) เพื่อจะได้นำขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชกับกรมวิชาการเกษตรต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา