โลโก้เว็บไซต์ โครงการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ | ศูนย์เเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น

โครงการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา จัดโครงการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ"สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์" เพื่อรองรับสมรรถระอาชีพของผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง ซ่อม และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร C3 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพและสามารถเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิอื่นได้ ซึ่งการทดสอบประกอบด้วยการทดสอบความรู้ในภาคทฤษฏี (ปรนัย) และการทดสอบปฏิบัติงานติดตั้งแก้ไขปัญหาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ณ ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด โดยมีผู้สมัครเข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น 17 ราย  โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มทร.ล้านนา และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. 

    สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการเข้ารับการทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่(ดอยสะเก็ด) : 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 ติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ : 0864697010
(ภาพโดย : Krisana Yindee Ycd)

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา