โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา คว้าแชมป์ WRO 2019 พร้อมตัวแทนประเทศไทยแข่งต่อ ฮังการี | ศูนย์เเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น

มทร.ล้านนา คว้าแชมป์ WRO 2019 พร้อมตัวแทนประเทศไทยแข่งต่อ ฮังการี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 กันยายน 2562 โดย ธรายุทธ กิตติวรารัตน์ จำนวนผู้เข้าชม 1308 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นายเสกข์  ขอดแก้ว, นายทศวรรษ ไชยชะนะ และนายณัฐวัสส์ ทองพินิจกุล นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2019 (WRO2019) ประเทศไทย เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขัน ณ ประเทศฮังการี

สำหรับการแข่งขัน โอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาชิก World Robot Olympiad WRO ผู้จัดดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ มีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีในการเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชนให้คิด วิเคราะห์ ประดิษฐ์ เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษาทักษะความคิดริเริ่มในการพัฒนาหุ่นยนต์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 และพัฒนาหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คัดเลือกตัวแทนจากภูมิภาคต่างๆ ร่วมแข่งขันระดับประเทศ แบ่งการแข่งขันเป็น 5 ระดับ 3 ประเภท (5 ระดับ : อายุไม่เกิน 12 ปี, อายุไม่เกิน 15 ปี, อายุไม่เกิน 19 ปี, ระดับมหาวิทยาลัย) (ประเภท: ประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอล, ประเภทความคิดสร้างสรรค์, ประเภททั่วไป) รวมผู้ร่วมแข่งขันกว่า 3,600 คน 900 ทีม

โดยทั้ง 3 นักศึกษานายเสกข์  ขอดแก้ว, นายทศวรรษ ไชยชะนะ, นายณัฐวัสส์ ทองพินิจกุล พร้อมด้วย ดร.อนันต์ วงษ์จันทร์ อาจารย์จักรินทร์  ถิ่นนคร อาจารย์ผู้ควบคุมทีม คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไปภายใต้หัวข้อ SMART Cities รับเงินรางวัล 70,000 บาท โล่เกียรติบัตรจากนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อนที่ 8 กันยายน 2562 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขัน World Robot Olympiad 2019 (WRO2019) เมืองเยอร์ ประเทศฮังการีกลางเดือนพฤศจิกายน ต่อไป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา