โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เตรียมความพร้อมก้าวสู่วัยทำงาน  | ศูนย์เเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น

มทร.ล้านนา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เตรียมความพร้อมก้าวสู่วัยทำงาน

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  โดย รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และระดับปริญญาตรี มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) จำนวนกว่า 2,000 คน ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  พร้อมด้วย โอวาทจาก รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ซึ่งภายในงาน มีการบรรยายจากวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก คุณสุทธิรักษ์ หลิมวัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัทกนกเอเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการบริหารอุตสาหกรรมในยุค 4.0” และตัวแทนจากสำนักงานจัดหางานจังหวัเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง “การเตรียมตัวสมัครงานกับริษัท” ส่วนในภาคบ่าย เป็นการบรรยายในหัวข้อ “แรงบันดาลใจในการทำงาน” โดยคุณสมบัษร ถิระสาโรช กรรมการผู้จัดการบริษัท ตือ จำกัด ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและเส้นทางสู่ความสำเร็จแก่นักศึกษา

             อธิการบดีประธานในพิธีกล่าวให้โอวาสแก่นักศึกษาความว่า “ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและจะแปรเปลี่ยนจากนักศึกษาเข้าสู่วัยทำงาน อยากฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาทุกคนว่าการรักษาเวลาเป็นสิ่งสำคัญ เราทุกคนมีเวลาในชีวิตเท่ากันแต่อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะมีวิธีการจัดสรรเวลาอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง เคยมีคำกล่าวว่า เวลาไม่เคยรอใคร เพราะฉะนั้น จึงอยากให้ทุกคนทำทุกช่วงเวลาของตนอย่างมีคุณค่า อย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยสูญเปล่าไป และขอให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิต มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ที่รับผิดชอบและเป็นคนดีของสังคม”

            นอกจากนี้ยังมีสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่และสถานประกอบการกว่า 20 บริษัทที่มาเปิดบูธรับสมัครงานเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาได้มีช่องทางในการประกอบอาชีพต่อไป

 

ถ่ายภาพ  /วิทยา กวีวิทยาภรณ์ นักประชาสัมพันธ์

             อภิญญา พูลทรัพย์ นักประชาสัมพันธ์

และนักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

 

 

 

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา